[:kz]” Мен салауатты өмір салтын қолдаймын!”[:ru]«Я за здоровый образ жизни!»[:]

[:kz]

Ұлттық бағдарламаның тұжырымдамасы аясында ” Мен салауатты өмір салтын қолдаймын!”14.05.2021 ж. – 20.05.2021 ж. мектеп жасындағы 6 жастан 17 жасқа дейінгі балалар үшін.

Жоғарыда аталған құжатқа сәйкес 6-17 жас аралығындағы балаларға арналған келесі ұсыныстар жасалды.

Жеке гигиена

Жеке гигиена-бұл гигиеналық ережелердің жиынтығы, олардың орындалуы адам денсаулығын сақтауға және нығайтуға көмектеседі.

Жеке гигиена мыналарды қамтиды:

1. Рационалды күнделікті режим

2. Дене және ауыз қуысының күтімі

3. Киім мен аяқ киім гигиенасы

4. Жаман әдеттерден бас тарту

Күнделікті режимді ұйымдастырудың негізгі ережелері :

* Бір уақытта көтерілу.

* Таңертеңгі гимнастика мен шынықтыру процедураларын орындау.

* Бір уақытта таматану, күніне кемінде 3 рет (жақсырақ 4-5 рет) .

* Жаттығу мен ұйқыдан 2 сағат бұрын тамақтану.

* Бір уақытта оқу пәндері бойынша дербес сабақтар.

* Аптасына кемінде 3-5 рет 1,5-2 сағат дене жаттығуларымен шұғылдану.

* Күнделікті таза ауада серуендеу және басқа да жаттығулар жасау (1,5-2 сағат).

* Оқу қызметінің үзілістерінде (3-5 мин.) дене жаттығуларын орындау.

* Толық ұйқы (кем дегенде 8 сағат) ұйықтап, бір уақытта оянады ( ұсынылатын уақыт 22-23 сағаттан 6-7 сағатқа дейін

Тері, шаш, ауыз қуысының күтімі бойынша ұсыныстар:

* Тері күтімі бойынша ұсыныстар-денені душта, ваннада 4-5 күнде кемінде бір рет ыстық сумен және сабынмен және жөкемен үнемі жуу, іш киімді міндетті түрде ауыстыру. Дәретханаға барғаннан кейін, әртүрлі жұмыстарды орындағаннан кейін және тамақтанар алдында қолды сабынмен міндетті түрде жуу.

* Шаш күтімі бойынша ұсыныстар: аптасына кемінде 1 рет уақтылы шашты және жууды қамтамасыз етеді.

* Ауыз қуысын күту бойынша ұсыныстар: таңертең, ұйықтар алдында және әр тамақтан кейін 2-3 минут ішінде тістеріңізді сыртқы және ішкі жағынан пастамен мұқият тазалау керек. Жылына екі рет профилактикалық тексеру үшін тіс дәрігеріне бару керек.

Көру гигиенасы

* Сабақтарда әрбір 40 минут сайын үзіліс жасау керек, миопия әлсіз болса – әрбір 30 минут сайын, орташа және жоғары болса – 10-15 минут сайын үзіліс жасау қажет.

* Жұмыс үстелі терезеге жақын орналасуы керек және жарық кітаптарға кедергісіз түсуі керек.

* Жарықтың жұмыс қолына қарама – қарсы жағынан, яғни оң жақта – сол жақта, сол жақта-оң жақта түскені жөн.

* Жасанды жарықтандыру біркелкі, күші жеткілікті болуы керек.

Көруді жақсартуға арналған жаттығулар жиынтығы:

* Көз алмаларының тігінен қозғалысы: жоғары-төмен.

* Көздің көлденең қозғалысы: оңға-солға.

* Көздің айналмалы қозғалысы: сағат тілімен және қарама-қарсы бағытта.

* Көздің диагональ бойынша қозғалысы

* Баяу, тыныс алу кезінде, кеңістіктегі “сегізді” көлденең, тігінен, диагональ бойынша жайлап сызыңыз.

* Көзді мұрынға жақындату.

* Көздің қарқынды қысылуы және ашылуы.

• Терең демалып, зажмурив көзді қалай күшті. Мойын, бет, бас бұлшықеттерін қатайтыңыз. Деміңізді 2-3 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін көзіңізді 3-5 секундқа тез ашыңыз

* 1-2 минут ішінде көздің жиі жыпылықтауы.

[:ru]

В рамках концепции национальной программы проводится Неделя здоровья под девизом: «Я за здоровый образ жизни!» с 14.05.2021г. – 20.05.2021г. для детей школьного возраста от 6 до 17 лет.

Согласно вышеуказанного документа, разработаны следующие рекомендации для детей от 6-17 лет.

Личная гигиена

Личная гигиена это совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека

Личная гигиена включает:

1. Рациональный суточный режим

2. Уход за телом и полостью рта

3. Гигиену одежды и обуви

4. Отказ от вредных привычек

Основные правила организации суточного режима :

· Подъем в одно и то же время.

· Выполнение утренней гимнастики и закаливающих процедур.

· Прием пищи в одно и то же время, не менее 3-х раз в день (лучше 4-5 раз) .

· Прием пищи за 2 часа до тренировки и сна.

· Самостоятельные занятия по учебным дисциплинам в одно и то же время.

· Не реже 3-5 раз в неделю по 1,5-2 ч занятия физическими нагрузками.

· Ежедневное пребывание на свежем воздухе с выполнением ходьбы и других физических упражнений (1,5-2 часа).

· Выполнение в паузах учебной деятельности (3-5 мин.) физических упражнений.

· Полноценный сон (не менее 8 часов) с засыпанием и пробуждение в одно и то же время ( рекомендуемое время с 22-23 ч. До 6-7 ч.).

Рекомендации по уходу за кожей, волосами, полостью рта:

· Рекомендации по уходу за кожей – регулярное мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой не реже одного раза в 4-5 дней в душе, ванне, с обязательной заменой нательного белья. Обязательное мытье рук с мылом после посещения туалета, выполнения различных работ и перед едой.

· Рекомендации по уходу за волосами: предусматривает своевременную стрижку и мытье не реже 1 раза в неделю.

· Рекомендации по уходу за полостью рта: утром, перед сном и после каждого приема пищи необходимо тщательно в течение 2-3 минут чистить зубы пастой, как с наружной, так и внутренней стороны. Два раза в год необходимо посещать стоматолога для профилактического осмотра.

Гигиена зрения

· Необходимо делать перерыв в занятиях через каждые 40 минут, при слабой близорукости – через каждые 30 минут, средней и высокой – 10-15 минут.

· Рабочий стол надо располагать в непосредственной близости от окна, причем так, чтобы свет беспрепятственно попадал на книги.

· Желательно, чтобы свет падал с противоположной от рабочей руки стороны, то есть у правшей – слева, у левшей – справа.

· Искусственное освещение должно быть равномерным, достаточным по силе.

Комплекс упражнений для улучшения зрения:

· Движения глазными яблоками вертикально: вверх-вниз.

· Горизонтальные движения глаз: направо-налево.

· Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противоположном направлении.

· Движения глаз по диагонали.

· Медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте глазами «восьмерку» в пространстве по горизонтали, по вертикали, по диагонали.

· Сведение глаз к носу.

· Интенсивные сжимания и разжимания глаз.

· Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Напрягите мышцы шеи, лица, головы. Задержите дыхание на 2-3 секунды, затем быстро распахните глаза на 3-5 секунды

· Частое моргание глазами в течение 1-2 минуты.

[:]


Published: 19.07.2021 15:54

Author: